Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en terapi, hvor man undersøger hvordan vores tanker, følelser, krop og handlinger påvirker hinanden, Når man har psykiske problemer skyldes det ofte, at vi er styret af nogle negative automatiske tankemønstre, som vi ikke er bevidste om.


Gennem terapien undersøges disse problemsituationer for at blive mere bevidste om disse mønstre og finde nogle alternative måder at se problemsituationer på, og dermed afprøve andre og mere hensigtsmæssige og hjælpsomme måder at forholde sig til situationer på.


I angstgrupper arbejdes der kognitivt med angsten. Den måde vi tænker om en hændelse påvirker vores følelser, kropslige reaktioner og hvordan vi agerer. Derudover vil der også være focus på angstreducerende faktorer i angstgruppen.

Speciallægerne i psykiatri Lisbeth Lauvring & Else Kretzschmar | Kalkbrænderivej 17 | 5610 Assens