Analytisk orienteret psykoterapi

Analytisk orienteret psykoterapi

Ved denne terapiform fokuseres der bl.a. på fortidens betydning for nutiden. Udgangspunktet vil dog altid være i nutiden, hvor symptomet / problemet belyses i forhold til livsomstændigheder og muligheder.


Der tages udgangspunkt i det hele menneske – livshistorien, tanker, følelser og handlinger. Drømme kan evt. indgå i terapien.

Speciallægerne i psykiatri Lisbeth Lauvring & Else Kretzschmar | Kalkbrænderivej 17 | 5610 Assens